OPAKOWANIA | RECYKLING

CO-PACKING | LOGISTYKA

Recykling
Gospodarka odpadami

  • Skup i sprzedaż surowców wtórnych
  • Organizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie zakładu klienta
  • Segregacja, sortowanie oraz utylizacja odpadów
  • Likwidacja stanów magazynowych oraz nadwyżek produktowych
  • Dekomplementacja pakietów promocyjnych
  • Belowanie oraz transport odpadów